Referat fra Borgerforenings bestyrelsesmøde

images

Hermed referat fra bestyrelsesmødet den 15. august 2019:

Agenda / noter

1 Åbning

opfølgning på aktions fra sidste møde Punkter til Misc? Vigtige updates for mødet? - Opdatering på Borgmester møde godt møde og gode råd omkring adgang til sø kommunen foretrækker at aktiviteter bliver koordineret – så kan vi få en kontakt der kan rådgive Ide: kan borgerforeningen lave et overblik over alle aktiviteter sætte et møde op med repræsentanter for VIF, forsamlingshus, Spejder, Skole, vandværket, Menighedsrådet – forventet start November (Michael)

Ansvarlige: Michael Alle Lise

2 Opfølgning

på aktiviteter Fremtidsworkshop opfølgning (5 aktiviteter – Blegsø, Blaffer, Butik, Sti system, Åben adgang til sø) butik projektet, virker til at der er lav opbakning og det er et stort projekt. Opgave: skriv ud til alle i Voerladegaard, er der nogen der har passion for at tage fat om projektet (Thomas) forslag at vi starter med første fase (udlevering af varer og andre nemt tilgængelig muligheder) åben adgang til sø: projekt ansøgningsarbejde starter indenfor de næste 3 måneder. Kommunen vil give 15000kr, mod at borgerforeningen afsætter op til 7500kr og/eller arbejdskraft (til ansøgningsfasen) - GODKENDT Blaffer, alt er ansøgt hos kommunen og vi afventer svar sidst på året Opfølgning på andre aktiviteter - Grundsalg få lavet plan for næste muligheder (Thomas/Peter) få uddelt brochurer på relevante markeder/begivenheder undersøge om vi kan søge fonde for støtte til projekt - Socialt samlingspunkt - Foredrag / livestreamet livestream starter i efteråret igen, undersøg om vi kan flytte til menighedshuset (Lars) ide med takeout! (Pizza eller andet) - Cykelbane - Hjemmeside - Klosterfællesskab Funding muligheder - Stisystem- - årshjul for funding skabes Spørgsmål, kan vi få en liste med yderligere fonde der kan søges eksempelvis til Juliebelysning (Søren) Næste Fremtidsworkshop Workshop fremadrettet skal være specifik på en aktivitet (Butik, adgang til sø, salg af grunde) hvert initiativ tages af driver på projekt

3 Andre punkter

Ny version af Årshjul nedenfor er forslag til simpel version for årshjul hvis godkendt kan vi udfylde - GODKENDT, skal indsættes i Trello - ny version sendes ud og alle opdaterer (Michael) Frivillighedsplan – 2 forslag 1) Oversigt over nuværende intiativer og regulær opdatering på voerladegaard og omegn jævnligt Enig - opret facebook profil for borgerforening og brug til kommunikation (Thomas) 2) liste over aktiviteter og ting der kan udføres i det små til at hjælpe byen Ikke noget vi vil arbejde videre med! Diverse velkomst gave: skal vi ændre gaven der bliver givet til nye beboer - Gave: Gratis første fællesspisning til nye familier, finansieret af borgerforeningen (Lars kontakter komite, Peter sørger for finansiering) Digitalskærme – undersøge muligheden for at købe 2 digitale skærme – tager det op næste møde (Lars)

10 afslut mødet

Lukke med actions Dato næste møde Slut september møde indkaldes (Michael) – ikke tirsdage Godkende referat - referat sendes til Terkild

MOSSØ
- når naturen er smukkest
En HEL hal resultatet af aktivt sammenhold
AKTIVT LIV MTB OG
CYKELKLUB

NYT VOERS BLAD - JUNI 2020

2020-05-16

FÆLLESSPISNING (18. FEB)

2020-02-18

KLOSTERMØLLE FAMILIEKLUB

2019-09-30

MOSSØ KANO OG KAJAK - LAUG

2019-10-31

SKRIV DIG OP TIL VORES MAILING-LISTE